image image
image image

Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

  Subsemnatul/a*

  Nr. telefon mobil *

  Adresa de e-mail *

  Înteleg ca prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.679/2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la libera circulaţie a acestui tip de date cu caracter personal.
  Declar că am luat cunoștință despre politica de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate de Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA (înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr. 4082 -„TAROM”), publicată la adresa www.tarom.ro/politica-de-confidentialitate și/sau atașată prezentului Acord sub denumirea “Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, ce face parte integrantă din prezentul Acord.
  Prin prezenta, îmi exprim opțiunea cu privire la prelucrarea datelor personale, după cum urmează:
  Sunt de acord ca TAROM să utilizeze numele, prenumele și adresa mea de e-mail, precum și profilul meu de pasager, pentru transmiterea de corespondență de tip newsletter pentru a fi la curent cu cele mai noi oferte speciale și informații din partea TAROM. *

  Sunt de acord ca TAROM să utilizeze datele mele personale, precum și profilul meu de pasager, în scopul organizării de campanii promoționale, efectuării de comunicări comerciale și transmiterii de oferte personalizate cu privire la produsele și serviciile TAROM. *

  Sunt de acord ca TAROM să utilizeze datele mele personale, precum și profilul meu de pasager, pentru a fi contactat și pentru a primi informații relevante în legătură cu produsele și serviciile oferite de partenerii TAROM (de exemplu, comunicări comerciale, newsletter și informații referitoare la beneficiile pe care le pot accesa conform programelor de loialitate ale partenerilor TAROM). Lista partenerilor TAROM este publicată pe www.tarom.ro. *

  Sunt de acord ca TAROM să utilizeze datele privind starea de sănătate pe care le-am furnizat (declarate sau care rezultă din documente medicale), pentru asigurarea serviciilor de asistență medicală specială în vederea asigurării condițiilor optime de transport aerian, precum și alimentație pentru pasagerii care solicită un regim alimentar special. *

  Opțiunea exprimată la punctul 1 de mai sus poate fi modificată oricând, prin funcția de dezabonare newsletter (în cuprinsul e-mailului) sau, prin abonarea la newsletter pe website-ul www.tarom.ro. Opțiunea exprimată la punctele 2-3 de mai sus poate fi modificată oricând, prin transmiterea unei cereri scrise, datată și semnată, la adresa data.protection@tarom.ro și va produce efecte în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. Completarea punctului 4, este necesară doar pentru asigurarea serviciilor de asistență medicală sau regim alimentar special.